13% RABATU W KAŻDY PIĄTEK TRZYNASTEGO

W każdy piątek 13-tego w naszym sklepie internetowym obowiązuje promocja.

Na cały asortyment udzielamy upust w wysokości 13%

Rabat obejmuje również zamówienia złożone w piątek 13-tego a realizowane w późniejszym terminie

Wystarczy, że w wybrany piątek 13 w naszym sklepie internetowym wpiszesz KOD RABATOWY: PIĄTEK13

W sklepie stacjonarnym i przy zamówieniach mailowych rabat uwzględnimy sami.

REGULAMIN PROMOCJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji "Piątek 13" jest DORFON Grzegorz Doliński z siedziba we Wrocławiu przy ulicy Kluczborskiej 10/11.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Piątek 13"

3. Zasięg Promocji ogranicza się do sklepu internetowego dorfon.pl oraz do zamówień złożonych drogą mailową na adres: dorfon@dorfon.pl lub dorfon1@gmail.com

4. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje każdy piątek trzynastego (całą dobę) do końca roku 2022.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

5. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu asortymentu w sklepie Dorfon ma możliwość skorzystania z rabatu, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2. Rabat przyznawany z tytułu Promocji wynosi 13%.
3. Asortyment objęty Promocją to cały dostępny w sklepie Dorfon asortyment
4. Z Promocji wyłączone są usługi.
5. Rabat 13% liczony jest od ceny aktualnie obowiązującej w e-sklepie.
6. Rabat 13% w Promocji musi zostać wykorzystany w momencie dokonania zakupu.
7. Towar zakupiony w Promocji podlega wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym w sklepie Dorfon i na stronie internetowej dorfon.pl.
8. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, sklep Dorfon zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.
10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami obowiązującymi aktualnie w salonie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.