POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Dorfon Grzegorz Doliński z siedzibę we Wrocławiu, ul. Kluczborska 10/11, NIP 8982063583
 2. Sklep dorfon.pl przestrzega zasady ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.
 3. Sklep dorfon.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w ramach rejestracji w sklepie internetowym, realizacji zamówień i świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim
 5. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane
 6. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. W ramach realizacji Usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
 • nazwisko i imię lub nazwa firmy Użytkownika
 • numer ewidencyjny NIP lub inny numer ewidencyjny Użytkownika
 • miejsce zamieszkania Użytkownika
 • adres poczty elektronicznej Użytkownika
 • numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika
 1. Do prawidłowego funkcjonowania sklep dorfon.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej o polityce plików cookies znajdziesz tutaj: COOKIES
 2. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 3. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
 • rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu
 • stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi
 • dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez Organizatora ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.